बंद करे

विधानसभा चुनाव 2018 उम्मीदवार के दैनिक व्यय दिनांक 16-11-2018

क्रम संख्या विधानसभा-59 संजारी बालोद
1 1- अर्जुन हिरवानी(PDF 2 MB)

 

 

क्रम संख्या विधानसभा-61 गुण्डरदेही
1 1- बुधेलाल कोसले(PDF 2 MB)
2 2- चन्द्रहास कालीचरण साहू(PDF 2 MB)
3 3- राजेन्द्र कुमार राय(3 MB)
4 4- रमन कुमार साहू(PDF 1 MB)