Close

Daily Expenditure on 16-11-2018

 

SNO Vidhansabha-59 SanjariBalod
1 1- Arjun Hirwani(PDF 2 MB)

 

SNO Vidhansabha-61 Gundardehi
1 1-Budhelal Kosle(PDF 2 MB)
2 2- Chandrasha Kalichran Sahu(PDF 2 MB)
3 3- Rajendra Kumar Rai(PDF 3 MB)
4 4- Raman Kumar Sahu(PDF 1 MB)